Swish:

123 676 52 42

Vardagar 8-17: 0455-188 03

info@kvinnojourenkarlskrona.se

Skepparegatan 18B, 371 30 Karlskrona

Vi motsätter oss all form av diskriminering på grund av kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet och trosuppfattning

Titta inte bort

MEGHAN DONEVAN, UTVECKLINGSLEDARE

Det är dags att stoppa våldet mot kvinnor och barn. Att agera på den tystnadskultur som råder, synliggöra skadliga samhällsstrukturer och ge alla människor samma rättigheter och möjligheter.

 

Genom att se det som sker, se de som drabbas och de som utövar våld kan vi reagera och, viktigast av allt, agera. Vi måste börja våga fråga, säga ifrån och höja våra röster. Först då kan vi skapa ett bättre samhälle, en bättre värld – för alla.

 

Kvinnojouren Karlskrona kämpar för kvinnors och barns rättigheter varje dag. Våra huvudsakliga arbetsuppgifter är att stötta och skydda våldsutsatta kvinnor och se till att barn och ungas röster blir hörda. Hjälp oss i vårt arbete. Sprid budskapet och visa att du ser genom hashtaggen #jagser.

 

Ser du någon som far illa, någon som gör illa eller lever du själv i en destruktiv relation? Kontakta Kvinnojouren Karlskrona på 0455-188 03.

 

#jagser #kvinnojourenkarlskrona

 

Kan jag hjälpa dig?

 

Att leva i ett destruktivt förhållande är som att vara med i en sekt. Den känslomässiga knytningen till ledaren, den stegvisa normaliseringen av en absurd tankevärld och märkligt beteende, den totala underkastelsen och tron att man förtjänar bestraffning eftersom man bryter mot reglerna.

 

Det är mycket svårt att övertala en sektmedlem att lämna sekten precis som det är att få en person i ett destruktivt förhållande att lämna sin partner. Oddsen är bäst om man gör det i ett tidigt skede, innan personen har dragits in för djupt.

 

Har du en person i din närhet som du tror har problem? Visa att du ser och att du vill hjälpa. Då kan det finnas en möjlighet att ge den personen en bättre framtid.

 

– Stefan Malmström, författare och f.d. scientolog

#jagser #kvinnojourenkarlskrona

 

 

 

 

 

Vänd dem inte ryggen!

 

Hedersrelaterat våld och förtryck är en av de främsta utmaningarna som Sverige står inför på jämställdhetsområdet. Studier har visat att hundratusen eller fler kan vara drabbade. Främst är det kvinnor, men även män är utsatta och kan många gånger påtvingas rollen som såväl offer som förövare.

 

I centrum står den kvinnliga sexualiteten, i vilken familjens och släktens heder är förankrad. Den utsattas liv och tillvaro begränsas och kontrolleras. Den som går emot familjen riskerar att utsättas för våld och övergrepp.

 

I Sverige har ingen rätten att hindra någon från att gå på stan, jobba, skaffa sig en utbildning eller tvinga någon att gifta sig. Men det sker ändå. Det behövs en förbättrad lagstiftning för att förebygga och skärpa straffen för hedersförtryck och våld. Kompetensen kring hedersfrågorna måste öka i hela samhället.

 

Vi måste bekämpa utvecklingen där främst kvinnors livsval och rörelsefrihet kraftigt begränsas av hedersnormer. Som Fadime sa innan hon dog – vi får inte vända dem ryggen.

 

– Emina Cejvan, politiker

#jagser #kvinnojourenkarlskrona

 

Skolan måste bli bättre på att belysa jämställdhet och arbeta med normkritik!

 

”Kärlek börjar med bråk”. ”Du vet ju hur killar är”. ”Tjejer mognar tidigare än killar”

 

Hur tjejer och killar ska vara, och förhålla sig till varandra, förklaras tidigt för dem och upprätthålls exempelvis genom utsagor som ovan. Normer kring kön formar och sätter snäva gränser för våra beteenden, livsval och möjligheter. Att ifrågasätta rådande könsroller och normer kan vara obekvämt, men är nödvändigt.

 

Skolan måste bli bättre på att belysa jämställdhet och arbeta med normkritik för att motverka machokulturer som yttra sig i sexism, rasism, homo- och transfobi.  Jämställdhet kommer inte av sig själv och därför har skolan och lärare en särskilt viktigt uppdrag.

 

Jag ser dagligen killar, tjejer och icke-binära som kämpar mot förväntningar på hur de ska vara för att passa in. Jag ser hur tjejen som har många pojkvänner blir kallad slampa medan killen som gör likadant får en klapp på ryggen. Och jag ser killen som blir kallad för bög eftersom han föredrar att umgås med tjejer istället för killar.

 

Men jag ser också hur ett normkritiskt förhållningssätt hjälper eleverna att våga vara sig själva. Att ha ett normkritisk förhållningsätt är därför ett av svenska skolans viktigaste uppdrag. Inte bara tjejer gynnas av en normkritisk undervisning. Jag ser att alla blir vinnare i ett jämställt samhälle.

 

– Mikael Bodin, förstelärare i värdegrundsarbete. Enskedeskola Stockholm

#jagser #kvinnojourenkarlskrona

 

 

Telefon: 0455-188 03

info@kvinnojourenkarlskrona.se

Skepparegatan 18B

371 30 Karlskrona

Viktiga kontakter:

Polisen : 112

Kvinnofridslinjen tel: 020-50 50 50

Verksamhetsansvarig:

Ulrika Bodin

ulrika@kvinnojourenkarlskrona.se

Webb av: dingrafiker.se