Swish:

123 676 52 42

Vardagar 8-17: 0455-188 03

info@kvinnojourenkarlskrona.se

Skepparegatan 18B, 371 30 Karlskrona

Vi motsätter oss all form av diskriminering på grund av kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet och trosuppfattning

Öppna ögonen

KATARINA EWERLÖF, SKÅDESPELERSKA

Det är dags att stoppa våldet mot kvinnor och barn. Att agera på den tystnadskultur som råder, synliggöra skadliga samhällsstrukturer och ge alla människor samma rättigheter och möjligheter.

 

Genom att se det som sker, se de som drabbas och de som utövar våld kan vi reagera och, viktigast av allt, agera. Vi måste börja våga fråga, säga ifrån och höja våra röster. Först då kan vi skapa ett bättre samhälle, en bättre värld – för alla.

 

Kvinnojouren Karlskrona kämpar för kvinnors och barns rättigheter varje dag. Våra huvudsakliga arbetsuppgifter är att stötta och skydda våldsutsatta kvinnor och se till att barn och ungas röster blir hörda. Hjälp oss i vårt arbete. Sprid budskapet och visa att du ser genom hashtaggen #jagser.

 

Ser du någon som far illa, någon som gör illa eller lever du själv i en destruktiv relation? Kontakta Kvinnojouren Karlskrona på 0455-188 03.

 

 

 

Kämpa för jämställdhet och

kvinnors rättigheter!

 

Machokulturen som råder i samhället är skadlig. Det har jag själv upplevt på nära håll. Under min träning till kustjägare trodde jag vid flera tillfällen att jag skulle dö. Jag var livrädd, men förberedde mig hellre på att dö än att erkänna det. Det är machokulturen i ett nötskal.

 

Sen gick jag en utbildning till jämställdhetsutvecklare, och jag började med att arbeta med mig själv. Jag blev biten och började brinna, det var oundvikligt när jag började se alla orättvisor, inom Försvarsmakten och i samhället i stort. Vi har få kvinnor i maktposition, kvinnor har inte samma rätt att påverka, sämre löner, och oavsett vem som utsätts så är det män som slår.

 

För det är vi män äger det här problemet. Det är vi män som måste förändras. Vi måste börja ifrågasätta machokulturen och få stopp på alla former av sexuella övergrepp, våld och kränkningar. Vi måste ta ansvar att se, säga ifrån och inte utsätta kvinnor för övergrepp. Ett jämställt samhälle tjänar vi alla på, både män och kvinnor.

 

– Micael ”Totte” Ekdahl, jämställdhetsutvecklare på F17

#jagser #kvinnojourenkarlskrona

 

 

Skydda barnen!

 

Jag får dagligen ta del av barns berättelser om pappas eller styvpappas våld mot mamma, om utsatthet, kränkningar och olika former av psykiskt och fysiskt våld. Barnen ser, hör, upplever och blir utsatta för våld på en plats som ska vara trygg – deras egna hem. Smärtan och rädslan syns inte utanpå, men sätter djupa sår. Vi på kvinnojouren finns här för barnen och stöttar och skyddar dem utefter deras behov.

 

Ett problem som jag ofta möter är att barn som är på kvinnojouren tvingas till umgänge med pappan, fast de inte vill. Mamman måste lämna barnet till pappan som socialtjänsten har valt att skydda dem från för att slippa våldet. En pappa som varit våldsam, hotfull, och kanske även begått sexuella övergrepp mot barnen. Detta måste få ett slut! Det är att utsätta barnet för nya övergrepp och det är ett stort svek från inte minst samhället!

 

Sluta titta bort, se barnen och utbilda samhället och rättsväsendet om mäns våld mot kvinnor och hur det påverkar barnen. Se till barns bästa, gör det till ett brott att utöva våld inför ett barn och garantera att barn i skyddat boende inte tvingas till umgänge med den våldsutövande pappan.

 

– Ulrika Bodin, verksamhetsansvarig Kvinnojouren Karlskrona

#jagser #kvinnojourenkarlskrona

 

 

”Varför slår han?”

 

Min erfarenhet efter 20 års arbete med mäns våld mot kvinnor är att våldet egentligen inte har förändrats. Det har alltid varit så, att vilken kvinna som helst kan bli utsatt oavsett samhällsklass, kultur, etnicitet eller ålder. En återkommande fråga som irriterarar mig är ”varför lämnar inte kvinnan den våldsamme mannen”. Det enkla svaret är, att det gör hon förr eller senare, om hon inte mördas. En mer relevant fråga borde vara ”varför slår han?”. En stor förändring är att det idag finns mycket mer kunskap om våld i nära relation, men det återstår att sprida denna kunskap och vi alla våga se och agera. Något som jag är stolt över är att vara en del av kvinnojourens starka röst i opinionsarbetet för ett jämställt samhälle fritt från våld och för att vi lyckats stärka kvinnor och barn i lagstiftningen. Jag tänker särskilt på kvinnofridsreformen, förbud mot köp av sexuella tjänster, samtycke och barnkonventionen som lag.

 

– Sylvia Ljungdahl, Tyresö kvinno- och tjejjour

#jagser #kvinnojourenkarlskrona

 

Telefon: 0455-188 03

info@kvinnojourenkarlskrona.se

Skepparegatan 18B

371 30 Karlskrona

Viktiga kontakter:

Polisen : 112

Kvinnofridslinjen tel: 020-50 50 50

Verksamhetsansvarig:

Ulrika Bodin

ulrika@kvinnojourenkarlskrona.se

Webb av: dingrafiker.se

 

”Varför slår han?”

 

Min erfarenhet efter 20 års arbete med mäns våld mot kvinnor är att våldet egentligen inte har förändrats. Det har alltid varit så, att vilken kvinna som helst kan bli utsatt oavsett samhällsklass, kultur, etnicitet eller ålder. En återkommande fråga som irriterarar mig är ”varför lämnar inte kvinnan den våldsamme mannen”. Det enkla svaret är, att det gör hon förr eller senare, om hon inte mördas. En mer relevant fråga borde vara ”varför slår han?”. En stor förändring är att det idag finns mycket mer kunskap om våld i nära relation, men det återstår att sprida denna kunskap och vi alla våga se och agera. Något som jag är stolt över är att vara en del av kvinnojourens starka röst i opinionsarbetet för ett jämställt samhälle fritt från våld och för att vi lyckats stärka kvinnor och barn i lagstiftningen. Jag tänker särskilt på kvinnofridsreformen, förbud mot köp av sexuella tjänster, samtycke och barnkonventionen som lag.

 

– Sylvia Ljungdahl, Tyresö kvinno- och tjejjour

#jagser #kvinnojourenkarlskrona