Swish:

123 676 52 42

Vardagar 8-17: 0455-188 03

info@kvinnojourenkarlskrona.se

Skepparegatan 18B, 371 30 Karlskrona

Vi motsätter oss all form av diskriminering på grund av kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet och trosuppfattning

Sluta blunda

REBECCA LAGH, ADVOKAT

Det är dags att stoppa våldet mot kvinnor och barn. Att agera på den tystnadskultur som råder, synliggöra skadliga samhällsstrukturer och ge alla människor samma rättigheter och möjligheter.

 

Genom att se det som sker, se de som drabbas och de som utövar våld kan vi reagera och, viktigast av allt, agera. Vi måste börja våga fråga, säga ifrån och höja våra röster. Först då kan vi skapa ett bättre samhälle, en bättre värld – för alla.

 

Kvinnojouren Karlskrona kämpar för kvinnors och barns rättigheter varje dag. Våra huvudsakliga arbetsuppgifter är att stötta och skydda våldsutsatta kvinnor och se till att barn och ungas röster blir hörda. Hjälp oss i vårt arbete. Sprid budskapet och visa att du ser genom hashtaggen #jagser.

 

Ser du någon som far illa, någon som gör illa eller lever du själv i en destruktiv relation? Kontakta Kvinnojouren Karlskrona på 0455-188 03.

 

#jagser #kvinnojourenkarlskrona

 

 

Visa huskurage!

 

Alla vill ha ett tryggt och lugnt boende att längta hem till. Tyvärr är det inte verkligheten för många. Vart tionde barn lever i en miljö där de tvingas bevittna våld mot en förälder som de älskar. Oftast är även förövaren någon som barnet faktiskt älskar.

 

Våldet som sker i hemmen är skyddat från insyn. Som medmänniska kan du visa omtanke och civilkurage genom att bry dig och agera när du misstänker våld hos din granne:

1. Ring på dörren och fråga hur det står till.

2. Vid behov, ta hjälp av ytterligare en granne eller hyresvärden.

3. Ring polisen (vid akuta situationer kontaktas alltid polisen först).

 

Tillsammans kan vi hjälpas åt att ingripa. Genom att agera kan du förändra en utsatt människas liv. Smärta och lidande är inte kärlek.

 

– Ulf Gilford, medmänniska

#jagser #huskurage #kvinnojourenkarlskrona

 

 

 

Se barnen!

 

Trots att Sverige är ett av de säkraste länderna att växa upp i lever vart tionde barn i Sverige i ett hem med våld. Under 2017 anmäldes 23 600 misshandelsbrott mot barn i åldern 0–17 år. Utav dessa hade närmare 4 000 inte ens fyllt sju år. Mörkertalet spås vara mycket stort.

 

Forskning visar på tydliga samband mellan att tvingas uppleva våld i hemmet och att senare i livet själv utöva våld. Våldet blir som en ett socialt arv. Det finns så många barn i Sverige som far illa och som lider i tysthet i sina familjer. Det kan handla om våld, bristande omsorg samt avsaknad av kärlek och trygghet.

 

Som medmänniskor har vi alla ett gemensamt ansvar, inte bara för dina egna barn utan för allas barn. Det handlar inte om att lägga sig i eller vara nyfiken. Det handlar om att våga visa omtanke och att vara en vuxen förebild. Att våga se, fråga och ta dig tid att visa att du bry dig.

 

Se barnen, bli deras röst och trygghet och stå uppför deras rättigheter. Alla förtjänar att få leva ett liv fritt från våld. Du kan vara skillnaden.

 

– Marlene Danielsson, marknadschef på Blekinge Läns Tidning

#jagser #kvinnojourenkarlskrona

 

 

 

Prata om porrens påverkan!

 

Under de senaste tio åren har pornografin på nätet blivit allt grövre. Idag innehåller så gott som all mainstreamporr grovt våld, övergrepp, förnedring och gruppvåldtäkter på verkliga kvinnor och tjejer. Det finns två klick bort i våra barns mobiltelefoner och surfplattor.

 

Flera underökningar visar att skolan är den plats där unga killar begår sexuella övergrepp och ofredande. Det är även i skolan barn och unga första gången kommer i kontakt med porr. Jag har i min roll som lärare och rektor vid upprepande tillfällen kommit på elever med att porrsurfa på rasterna. I samtal uppger de unga själva att porren ger dem en missvisande bild av hur sex och kärlek ska vara.

 

Inför sex- och samlevnadsundervisning i skolan som ett särskilt ämne. Ge barn och unga rätten till en porrfri barndom. Ett porrfilter är även en viktig signal till barnen – skolor ska vara en porrfri zon och verka för antivåld, samtycke, jämställdhet och alla människors lika värde.

 

– Kennet Persson, rektor och lärare

#jagser #porrfribarndom #kvinnojourenkarlskrona

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon: 0455-188 03

info@kvinnojourenkarlskrona.se

Skepparegatan 18B

371 30 Karlskrona

Viktiga kontakter:

Polisen : 112

Kvinnofridslinjen tel: 020-50 50 50

Verksamhetsansvarig:

Ulrika Bodin

ulrika@kvinnojourenkarlskrona.se

Webb av: dingrafiker.se

 

Prata om porrens påverkan!

 

Under de senaste tio åren har pornografin på nätet blivit allt grövre. Idag innehåller så gott som all mainstreamporr grovt våld, övergrepp, förnedring och gruppvåldtäkter på verkliga kvinnor och tjejer. Det finns två klick bort i våra barns mobiltelefoner och surfplattor.

 

Flera underökningar visar att skolan är den plats där unga killar begår sexuella övergrepp och ofredande. Det är även i skolan barn och unga första gången kommer i kontakt med porr. Jag har i min roll som lärare och rektor vid upprepande tillfällen kommit på elever med att porrsurfa på rasterna. I samtal uppger de unga själva att porren ger dem en missvisande bild av hur sex och kärlek ska vara.

 

Inför sex- och samlevnadsundervisning i skolan som ett särskilt ämne. Ge barn och unga rätten till en porrfri barndom. Ett porrfilter är även en viktig signal till barnen – skolor ska vara en porrfri zon och verka för antivåld, samtycke, jämställdhet och alla människors lika värde.

 

– Kennet Persson, rektor och lärare

#jagser #porrfribarndom #kvinnojourenkarlskrona