Swish:

123 676 52 42

Vardagar 8-17: 0455-188 03

info@kvinnojourenkarlskrona.se

Skepparegatan 18B, 371 30 Karlskrona

Vi motsätter oss all form av diskriminering på grund av kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet och trosuppfattning

Våga se

LISETTE PAGLER, ARTIST

Det är dags att stoppa våldet mot kvinnor och barn. Att agera på den tystnadskultur som råder, synliggöra skadliga samhällsstrukturer och ge alla människor samma rättigheter och möjligheter.

 

Genom att se det som sker, se de som drabbas och de som utövar våld kan vi reagera och, viktigast av allt, agera. Vi måste börja våga fråga, säga ifrån och höja våra röster. Först då kan vi skapa ett bättre samhälle, en bättre värld – för alla.

 

Kvinnojouren Karlskrona kämpar för kvinnors och barns rättigheter varje dag. Våra huvudsakliga arbetsuppgifter är att stötta och skydda våldsutsatta kvinnor och se till att barn och ungas röster blir hörda. Hjälp oss i vårt arbete. Sprid budskapet och visa att du ser genom hashtaggen #jagser.

 

Ser du någon som far illa, någon som gör illa eller lever du själv i en destruktiv relation? Kontakta Kvinnojouren Karlskrona på 0455-188 03.

 

#jagser #kvinnojourenkarlskrona

 

 

Respektera varandra!

 

Som artist blir jag oerhört illa berörd när jag läser och hör om kvinnor och unga flickor som blir antastade under konserter. Människor som har kommit dit för att njuta av musik och glädjas tillsammans med andra, men som i stället blir utsatta för ett övergrepp, ett brott. För det är ett brott. Ingen har rätt att ta på någon annans kropp utan tillåtelse från den personen. Ingen har rätt att säga något nedvärderande till någon annan. Vem man än är och vad man är gör ska man alltid kunna känna sig trygg. Det ska vara en självklarhet för alla att respektera andra.

 

Men för att vi ska nå dit måste vi våga stå upp för varandra. Om du ser någon som blir tafsad på, trakasserad, hånad eller mobbad, säg ifrån. Visa att det inte är okej. Gå emellan. Polisanmäl. Visa ditt stöd till den som utsätts. Visa att du ser.

 

– Linus Norda, artist

#jagser #kvinnojourenkarlskrona

 

 

 

 

 

 

 

 

Machokulturen gynnar ingen!

 

Kom igen nu, bit ihop! Kör på! Klenis!

Du får aldrig visa dig svag!

…oavsett hur du mår.

 

Det är dags att göra upp med machokulturen inom idrott. Det finns inget egenvärde i att spela tuff för att visa sig stark. Tjej eller kille; du ska kunna idrotta och känna glädje över det och vara stolt oavsett om det är vinst eller förlust.

 

Machokulturen inom idrott hör till historien. En kultur där pojkar/män ska lösa sina problem själva, sträva efter makt genom att trycka ner andra (tjejer) och alltid vara i kontroll är förlegad.

 

Det är ok att vara inkännande och omtänksam. Det är ok att inte vara stark när man egentligen är svag. Det är ok att be om hjälp.

 

Genom att acceptera att allt det här är ok och se sina kompisar, tjejer som killar, kan vi skapa en miljö där alla har roligt i sin idrott och accepterar varandra. Vi kan mötas där vi är i livet. Killar behöver inte spela en roll, och utöva den mot tjejer.

 

I en sådan miljö kommer den psykiska ohälsan att minska.

I en sådan miljö kommer tjejer och killar kunna ha glädje av sin idrott, där de är, utan jämförelse.

I en sådan miljö är vi alla lika.

I en sådan miljö finns inte begreppet “macho”.

 

I en sådan miljö kan en tjej vara en lycklig hockeyspelare, precis som hon alltid borde ha varit. Hockeyspelare. Inte tjej som spelar hockey.

 

– Tobias Larsson, ordförande Karlskrona HK

#jagser #kvinnojourenkarlskrona

 

 

Våga fråga!

 

Jag är så trött på att se på hur mäns våld mot kvinnor har drabbat personer som står mig nära. Hur de har hamnat i osunda relationer, vilka konsekvenser det har fått och hade kunnat få.

 

Mitt val av arbete genomsyras av mitt engagemang för jämställdhet och för alla människors lika värde. Jag ser problemen även i arbetslivet där jag i många år jobbat med att bryta osunda kulturer på arbetsplatser. De insikter och erfarenheter som det har gett mig är framför allt att fler behöver göra mer.

 

Min övertygelse är att om alla gjorde något mot problemet så skulle vi kunna göra livet bättre för väldigt många. Det är viktigt att vi i omgivningen ser varningssignalerna och vet hur vi ska handla när vi misstänker att någon blir kontrollerad och drar sig undan. Ingen kvinna ska behöva uppleva sig kontrollerad eller manipulerad av en man. Se, agera och våga fråga.

 

– Dan Lundqvist, ombudsman Unionen

#jagser #kvinnojourenkarlskrona

 

 

 

Telefon: 0455-188 03

info@kvinnojourenkarlskrona.se

Skepparegatan 18B

371 30 Karlskrona

Viktiga kontakter:

Polisen : 112

Kvinnofridslinjen tel: 020-50 50 50

Verksamhetsansvarig:

Ulrika Bodin

ulrika@kvinnojourenkarlskrona.se

Webb av: dingrafiker.se