Swish:

123 676 52 42

Vardagar 8-17: 0455-188 03

info@kvinnojourenkarlskrona.se

Skepparegatan 18B, 371 30 Karlskrona

Vi motsätter oss all form av diskriminering på grund av kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet och trosuppfattning

Ser du?

JONAS KARLSTRÖM. SKÅDESPELARE

Det är dags att stoppa våldet mot kvinnor och barn. Att agera på den tystnadskultur som råder, synliggöra skadliga samhällsstrukturer och ge alla människor samma rättigheter och möjligheter.

 

Genom att se det som sker, se de som drabbas och de som utövar våld kan vi reagera och, viktigast av allt, agera. Vi måste börja våga fråga, säga ifrån och höja våra röster. Först då kan vi skapa ett bättre samhälle, en bättre värld – för alla.

 

Kvinnojouren Karlskrona kämpar för kvinnors och barns rättigheter varje dag. Våra huvudsakliga arbetsuppgifter är att stötta och skydda våldsutsatta kvinnor och se till att barn och ungas röster blir hörda. Hjälp oss i vårt arbete. Sprid budskapet och visa att du ser genom hashtaggen #jagser.

 

Ser du någon som far illa, någon som gör illa eller lever du själv i en destruktiv relation? Kontakta Kvinnojouren Karlskrona på 0455-188 03.

 

#jagser #kvinnojourenkarlskrona

 

 

Män, ta ert ansvar!

 

85 % av alla de som misstänks för misshandel mot kvinnor är män. I stort sett alla våldsbrott begås av män och flest som drabbas av våld är män. Våld är i allra högsta grad en angelägenhet för oss män! Ska vi få till en förändring måste vi män bidra i kampen mot våldet. Vi måste förstå att våldet inte upphör förrän män slutar slå.

 

Vi män har ett ansvar och bör se vårt ansvar. Vi behöver fokusera på männen som åskådare, inte som potentiella förövare. Vi behöver få åskådaren att aktivt agera för ett jämställt samhälle. Vi är vinner alla på det. Även män.

 

Våld går att förebygga och det börjar med dig och mig. Var en god förebild i dina relationer. Ifrågasätt inrutade maskulinitetsnormer. Hjälp andra män se bortom den mansroll som samhället skapat. Sluta skratta åt sexistiska skämt. Låt kvinnors röster höras och se dina egna privilegier som man. Ta aktivt ställning genom att gå med i en organisation som jobbar för kvinnor, exempelvis närmaste kvinnojour. Ansvaret ligger hos oss, vi kan börja förändra idag.

 

– Björn Fries, politiker

#jagser #kvinnojourenkarlskrona

 

 

 

 

 

 

 

 

Idrotten är för alla!

 

Att få vara sig själv är för mig en självklarhet. Vi är alla unika individer med fantastiska egenskaper. Dessa bör

inte kritiseras utan uppmuntras. Alla människor är lika mycket värda. Oavsett färg på huden, könsidentitet eller

sexuell läggning.

 

Den machokultur som ibland råder i omklädningsrummen, där bland annat heteronormen är det som råder, är

direkt skadlig. Främst för alla de unga människor som ännu inte kommit ut. Idrotten måste vara måste vara en inkluderande arena. Vi måste stå upp för allas lika värde, för jämlikhet och jämställdhet.

 

Som handbollsspelare på elitnivå i HIF Karlskrona anser jag att det är viktigt att få dessa värderingar in i

omklädningsrummet, ut i verksamheten, till våra sponsorer och upp till styrelsen.  En sund klubb måste alltid vara inkluderande med samma villkor för alla. Jämställdhet är en förutsättning för en framgångsrik utveckling inom idrotten.

 

Visa att din klubb och din idrott välkomnar alla. Var stolt och våga ta ställning. Just DU kan vara med och bidra

till en mer tolerant värld.+

 

Hampus Dahlgren, spelare HIF Karlskrona

#jagser #kvinnojourenkarlskrona #unizonjourer

 

 

Ett nej är ett nej!

 

Samtycke, hur svårt ska det vara? Det är svart eller vitt. Sex ska alltid vara frivilligt, annars är det olagligt. Du kan aldrig tvinga någon till någonting. Du kan prata och flirta, men läs signalerna. Vet var gränsen går. Tjata inte. Hota inte. Ta inte i någon som inte vill. Utnyttja inte någon som är full. Kom ihåg att alla har rätt att ändra sig, oavsett vem som tog initiativet. Alla har rätt att bestämma över sin egen kropp.

 

Och om du ser någon som utsätts för sexuella trakasserier som tafsning, grova ord, övergrepp eller oönskade närmanden, stå upp för den personen. Våga stå emot grupptrycket och säg ifrån, även om det är en vän till dig som beter sig illa. Gå emellan. Känns det svårt eller känns situationen hotfull, ta hjälp av någon. Säg till en vuxen, en lärare, en vän, en vakt eller en polis.

 

Alla kan göra ett misstag och säga något klumpigt, men det går alltid att förändra sig, att bli bättre. En våldtäkt är aldrig ett misstag. Att tvinga någon till att ha sex är ett brott. Ett nej är alltid ett nej.

 

– Mikael Kurki, spelare KHK

#jagser #kvinnojourenkarlskrona

 

 

 

Telefon: 0455-188 03

info@kvinnojourenkarlskrona.se

Skepparegatan 18B

371 30 Karlskrona

Viktiga kontakter:

Polisen : 112

Kvinnofridslinjen tel: 020-50 50 50

Verksamhetsansvarig:

Ulrika Bodin

ulrika@kvinnojourenkarlskrona.se

Webb av: dingrafiker.se