Swish:

123 676 52 42

Vardagar 8-17: 0455-188 03

info@kvinnojourenkarlskrona.se

Skepparegatan 18B, 371 30 Karlskrona

Vi motsätter oss all form av diskriminering på grund av kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet och trosuppfattning

AMBASSADÖR #1

CHRISTER HOLMQVIST

Advokat och delägare, Amber Advokater

”Kvinnojouren står för ett jämställt

samhälle fritt från våld. Det är något

som är värt att stå upp för och försvara.”

Christer Holmqvist har som advokat haft löpande kontakt med Kvinnojouren under flera år och hjälpt dem i olika ärenden. Han har också försvarat män som stått anklagade för kvinnofridsbrott.

– För mig handlar det om alla människors rätt till försvar. Så länge en person inte är dömd är den personen att betrakta som oskyldig. Det är en yrkesheder för mig.

 

Han har besökt lokalerna vid flera tillfällen och tycker att Kvinnojouren har lyckats med något viktigt – att skapa en mötesplats för funderingar, samtal och utbyten av erfarenheter.

– Hit kan kvinnor i förtroende vända sig till personal och volontärer med förståelse för deras situation. Tyvärr tror jag att det fortfarande är lite tabubelagt att prata om sin egen livssituation när man är i, eller nära, en kris. Mottagningen sänker tröskeln lite, det är en trevlig, ljus plats som Ulrika och hennes personal har fixat till.

AMBASSADÖR #2

KRISTINA BOLIN

Diplomerad massageterapeut och certifierad massör, Anima Massage & Hälsa

”I min yrkesroll möter jag ibland kvinnor som varit utsatta för övergrepp och våld. Det är en fantastisk känsla när jag kan få dem att känna tillit och trygghet inför min beröring”

Företagaren Kristina Bolin är en aktiv samarbetspartner till Kvinnojouren. Till ett reducerat pris erbjuder hon kvinnor i boendet, personal och volontärer massage.

– Jag ser det som ett förtroende. Att få ge utsatta kvinnor lite avkoppling och stöd, som kanske kan stärka dem.

 

Hon tycker att Kvinnojouren gör ett fantastiskt arbete och lyfter fram personal och volontärer som finns där för kvinnorna och familjerna.

– De som arbetar eller engagerar sig där har ett hjärta av guld. Jag är så glad att jag fick möjlighet att bli ambassadör. Mitt liv berikas.

 

AMBASSADÖR #3

ANTON SIGVARDSSON

Fritids- och idrottslärare och fotbollsspelare FKK

”Barn i familjer med våld drabbas så oerhört. Kan jag göra något för att de ska få en ljusare syn på sin tillvaro så vill jag göra det. Glädja dem, motivera dem, inspirera dem.”

Anton Sigvardsson är fotbollsspelare i Fotbollsklubben Karlskrona och arbetar som fritids- och idrottslärare på Karlskrona Montessori.

– Jag är jätteglad över att jag blev tillfrågad som ambassadör. Kvinnojouren spelar en stor roll. De kan stötta kvinnor och barn i destruktiva relationer, men också erbjuda stöd och samtal om någon kvinna bär på några frågor eller tankar.

 

Som fotbollsspelare på elitnivå blir Anton automatiskt en förebild för unga. Han är väl medveten om att allt han gör, inte bara på fotbollsplanen utan i lika hög grad utanför, kan påverka andra. Det är något han känner stor ödmjukhet inför.

– Med ambassadörskapet kanske jag kan hjälpa till att sprida positiva värderingar. Kanske kan jag stötta verksamheten och drabbade familjer på något annat sätt. Det viktiga är att göra något. Jag står inte ut när barn far illa.

 

AMBASSADÖR #4

ELINA GUSTAFSSON

Politiker och krönikör

”För mig är misshandel och våld den yttersta konsekvensen av ett ojämställt samhälle. Något som aldrig kan accepteras.”

Elina Gustafssons engagemang i jämställdhetsfrågor märks tydligt, både i hennes uppdrag som politiker och som krönikör.  – De frågor som Kvinnojouren driver är de frågor som berör mig allra mest. I hjärta och själ, i varje steg jag tar. Jag är hedrad, stolt och glad över att få vara en av deras ambassadörer.

 

Hon betonar att det inte bara är Kvinnojourens ansvar att belysa och arbeta för att motverka våld i nära relationer, utan att det ligger på oss alla. – I en rättvis värld hade Kvinnojouren inte behövt finnas, men Kvinnojouren finns för att den behövs och då är det min skyldighet att stötta den verksamheten.

 

Elinas hjärta klappar lite extra för barnen och därför tycker hon att barnverksamheten i Kvinnojouren är så viktig.  – Det är ofta barnen som får betala det högsta priset. De som far mest illa. Kvinnojouren förtjänar att få all hjälp, stöttning och uppmuntran de kan få.

 

AMBASSADÖR #5

JOSIP JAKESEVIC

Biträdande kontorschef, Swedbank

”Alla ska få ha rätt att vara sig själva

och göra vad de vill utan att begränsas av andra. Ingen ska behöva känna sig rädd.”

Josip Jakesevic kom till Karlskrona som bosnienkroatisk flykting 1995. Han har sett orättvisor och otrygghet på nära håll och reagerar kraftfullt mot all form av utsatthet.

– Kvinnor som utsatts för våld hamnar ofta utanför i samhället. Utan möjlighet att känna sig trygga. Kvinnojouren arbetar med att stötta kvinnor i dessa situationer på olika sätt.

För mig är det självklart att stå upp för och uppmärksamma deras verksamhet.

 

Han hoppas att den resa som han själv har gjort sedan han kom till Karlskrona kan visa andra att det går att förändra. Ge lite hopp om att det går att lyckas på ett eller annat sätt. För Josip är det en självklarhet att ställa upp för Kvinnojouren, men också för goda,

demokratiska värderingar i stort.

– Vill vi ha ett tryggt samhälle behöver vi alla ställa upp. Och inte vara så rädda för olika. Olika betyder inte fel, olika betyder möjlighet. Vi får inte vara rädda för nytt.

 

Lyssna på vår podcast

Denna podcastserie är en del av Kvinnojouren Karlskronas ambassadörskampanj, som ska belysa våld i nära relationer och jämställdhetsfrågor. Under tio veckor får vi lära känna Kvinnojourens fem ambassadörer. Podcasten produceras av Infab Kommunikation i samarbete med Tonkällan.

 

Ge Kvinnojouren i Karlskrona ditt stöd.

Swish: 123 676 52 42 Plusgiro: 98 00 46-7

STÖDMEDLEM: 150 kr/år. STÖDFÖRETAG: 1 500 kr/år.

Telefon: 0455-188 03

info@kvinnojourenkarlskrona.se

Skepparegatan 18B

371 30 Karlskrona

Viktiga kontakter:

Polisen : 112

Kvinnofridslinjen tel: 020-50 50 50

Verksamhetschef:

Ann-Katrin Stenlycke

ann-katrin@kvinnojourenkarlskrona.se

Webb av: dingrafiker.se