Swish:

123 676 52 42

Vardagar 8-17: 0455-188 03

info@kvinnojourenkarlskrona.se

Skepparegatan 18B, 371 30 Karlskrona

Vi motsätter oss all form av diskriminering på grund av kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet och trosuppfattning

För dig som blir utsatt för våld

 

Lever du i en relation där din frihet begränsas av din partner?

 

Använder din partner nedsättande ord eller kränker dig på annat sätt?

 

Har din partner skrämt, hotat eller utsatt dig för psykiskt/och eller fysiskt våld?

 

Har din partner eller någon annan person utsatt dig för sexuella övergrepp?

 

Är du orolig för att dina barn bevittnar eller blir utsatta för våld?

 

Är du utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck?

 

 

Vad innebär våld i nära relation?

 

”Våld är varje handling riktad mot en annan person som, genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.” -  Per Isdal.

 

Våldet kan vara psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt eller ekonomiskt.

 

Det är sällan enbart fysiskt.

 

Psykiskt våld. Verbala kränkningar, hot, isolering, utpressning och kontroll som successivt leder till psykologisk nedbrytning av den som utsätts.

 

Fysiskt våld. Allt ifrån knuffar, sparkar och slag till strypgrepp, fasthållning eller att du attackeras med något tillhygge.

 

Sexuellt våld. Att tvingas delta i, utföra eller bevittna sexuella handlingar mot din vilja.

 

Ekonomiskt och materiellt våld. Att undanhållas ekonomiska tillgångar som kan innebära en ekonomisk beroendeställning. Förstörelse av privata ägodelar eller hot om att slå sönder möbler och inredning är ytterligare exempel.

 

Hedersrelaterat våld och förtryck. Får du inte leva som du vill? Begränsar din familj/släkts regler vad du ska ha på dig, vem du får umgås med, vilka ämnen i skolan du får delta i, vem du ska gifta dig med? Blir du övervakad av en släkting? Bestraffas du om du bryter mot familjens regelsystem? Känns det inte alltid som att svenska lagar gäller dig och din livssituation?

 

 

Att lämna en våldsam relation

 

Ha en strategi när du lämnar en våldsam partner/ familjemedlem.

 

Om du lever i ett farligt eller destruktivt förhållande, se till att ha en plan klar så att du alltid har någonstans att ta vägen i en akut situation.

 

Om du vill lämna en våldsam partner eller anhörig rekommenderar vi att du gör en plan. Ta kontakt med någon som kan hjälpa dig att komma till ett säkert ställe; socialtjänsten, polisen, kvinnojouren eller någon du litar på, så som en granne eller vän. Planera även för barnens säkerhet.

 

Var väl förberedd och se till att du får med dig viktiga saker när du lämnar din partner. Om du kan, ha en väska packad och klar, kanske hos en vän eller granne.

 

 

Viktigt att ta med när du lämnar hemmet:

 

Pass och eller legitimation

Kontouppgifter, bankkort och mobiltelefon

Pengar, smycken, nycklar och andra värdesaker

Värdehandlingar och viktiga dokument, exempelvis kontrakt, försäkringsbevis etc.

Viktiga adresser och telefonnummer, exempelvis till barnens dagis eller skola

Eventuella mediciner och recept

Eventuella kontaktlinser, glasögon, tandställning

För dig värdefulla foton, kanske på dig själv och barnen

Saker med känslomässigt värde för dig och barnen

Klädombyte för dig och barnen

Hygien och toalettartiklar

 

 

Några goda råd

 

För dagbok eller andra anteckningar men håll de gömda (ta med dig när du går)

Berätta för någon om din situation (en vän, en granne, en kollega, din läkare…)

Vid skador uppsök läkare och låt dokumentera (alternativt dokumentera själv eller be någon hjälpa dig att ta bilder)

Tro inte att det aldrig ska hända igen

Ring en kvinnojour eller annan stödenhet, till exempel kvinnofridslinjen, kurator eller socialsekreterare och be om hjälp, stöd och råd

Gör polisanmälan

Nyckel till bostaden

 

I en akut situation av våld, lämna hemmet om du kan och ta med dig dina barn. Om du inte kan lämna hemmet, lås in dig någonstans där det är säkert och ring till polisen eller till en vän/granne och be om hjälp!

 

​För vidare praktisk och ekonomisk hjälp både akut och icke akut (som t.ex. skyddat boende), ring din socialtjänst i den stadsdel eller kommun du tillhör eller kvinnojouren. Du når personal inom socialtjänsten under kontorstid på vardagar.

 

Övrig tid hänvisas till polisen. Vid akuta ärenden som kräver hjälp av polis ring 112. Du kan även ta kontakt med oss på kvinnojouren för råd och stöd.

 

Socialtjänsten Karlskrona har ett samverkansavtal med polisen. Polisen har möjlighet att kontakta socialjouren efter kontorstid vid akuta ärenden då socialtjänstens medverkan krävs, ring vid dessa tillfällen 114 14.

 

 

 

 

Telefon: 0455-188 03

info@kvinnojourenkarlskrona.se

Skepparegatan 18B

371 30 Karlskrona

Viktiga kontakter:

Polisen : 112

Kvinnofridslinjen tel: 020-50 50 50

Verksamhetsansvarig:

Ulrika Bodin

ulrika@kvinnojourenkarlskrona.se

Webb av: dingrafiker.se