Swish:

123 676 52 42

Vardagar 8-17: 0455-188 03

info@kvinnojourenkarlskrona.se

Skepparegatan 18B, 371 30 Karlskrona

Vi motsätter oss all form av diskriminering på grund av kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet och trosuppfattning

Kvinnojouren lyssnar på dig och stödjer dig i din situation.

Vi tillhör riksorganisationen Unizon, som samlar 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer i hela landet.

Kvinnojouren Karlskrona kan du ringa om du vill tala med någon om dina upplevelser eller om det är något du vill fråga om. Vi lyssnar på dig och stödjer dig i din situation. Vi som svarar i telefonen har god förståelse och erfarenhet av möten med kvinnor och barn som utsatts för alla former av våld. Det kan handla om en enskild våldshändelse eller kränkningar vid upprepade tillfällen. Förövaren kan vara din partner eller en annan för dig känd eller okänd person.

 

Samtalsstöd

Vi ger samtalsstöd och råd till våldsutsatta kvinnor, barn och unga samt till anhöriga, bekanta, kollegor, arbetsgivare eller andra som kontakta kvinnojouren. Vi har även samtalsstöd till män.

Vi ser som vår uppgift att vara stödjande – aldrig övertagande. Samtal, stöd och rådgivning är helt kostnadsfritt. Möjlighet till tolk finns. Boka via telefon eller mejl.

 

 

Praktiskt stöd

Kvinnojouren Karlskrona kan vara behjälpliga i att förmedla kontakt till t ex polis, advokat, tingsrätt, sjukvård eller socialförvaltning och vi följer med som stöd vid besök hos ovanstående instanser. Vi kan också hjälpa till i frågor rörande bland annat skilsmässa och skyddade personuppgifter. Om vi inte har kunskaper eller resurser om någon fråga hjälper vi dig vidare.

 

Tystnadsplikten är obligatorisk för alla aktiva medlemmar. Vi låter varje kvinna vara anonym och vi för inga register i vår öppna verksamhet.

 

 

 

 

Telefon: 0455-188 03

info@kvinnojourenkarlskrona.se

Skepparegatan 18B

371 30 Karlskrona

Viktiga kontakter:

Polisen : 112

Kvinnofridslinjen tel: 020-50 50 50

Verksamhetsansvarig:

Ulrika Bodin

ulrika@kvinnojourenkarlskrona.se

Webb av: dingrafiker.se