Swish:

123 676 52 42

Vardagar 8-17: 0455-188 03

info@kvinnojourenkarlskrona.se

Skepparegatan 18B, 371 30 Karlskrona

Vi motsätter oss all form av diskriminering på grund av kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet och trosuppfattning

Praktiskt stöd och vägledning vid skyddat boende på Kvinnojouren Karlskrona.

 

Varje kvinna och eventuella medföljande barn, bor i egen lägenhet. Våra lägenheter är trivsamt och hemtrevligt inredda för att så långt det är möjligt ge känslan av ett familjärt hem. Våra lägenheter innehåller ett stort utbud av böcker, filmer och leksaker.

 

I ett av våra boende tar vi emot husdjur.

 

Vi erbjuder våra boende det stöd som bedöms lämpligt, utifrån individens behov.

 

Stödet består alltid av stöd- och samtal. Många kvinnor och barn har olika grad av trauman bakom sig och vi erbjuder medmänskliga samtal, kvalificerade samtal och samtal med terapeut i egen regi, alternativt stöd i kontakter med övriga vårdgivare. Praktiskt stöd som anses vara relevant för att bidra till säkerhet, välmående och självständighet ingår också.

 

Alla kvinnor får en genomförandeplan med utgångspunkt i uppdraget från placerande myndighet samt vårt inskrivningssamtal med klienten. Vi återkopplar till placerande myndighet genom regelbundna rapporter vilket ger en bild av klientens behov och våra insatser.

 

Dessa insatser kan bland annat bestå av:

 

  • Hjälp med administrativa uppgifter och kontakt med myndigheter
  • Hjälp med skol-/och förskoleplats
  • Hjälp med vårdbesök och andra besök till olika aktörer i kommunen
  • Hjälp med arbetsmarknad och kontakt med Arbetsförmedlingen
  • Hjälp med att söka egen bostad
  • Hjälp med sekretessmarkering och säkerhetstänk
  • Hjälp med juridiskt ombud
  • Hjälp med integration och delaktighet i olika sammanhang och aktiviteter
  • För oss är barnperspektivet viktigt, vi eftersträvar en så normal vardag för barnen som möjligt med skola, pedagogisk omsorg och olika former av aktiviteter. Vår personal har adekvat utbildning och erfarenhet av att arbeta med människor i kris. Våra kvinnor och barn får en kontaktperson (personal) under vistelsen i skyddat boende samt blir de erbjudna kontaktperson (volontär) under och efter vistelsen på skyddat boende.

 

Våra boenden har en telefonjour knuten till sig, dygnet runt där både personalen och de boende själva kan slå larm.

 

Vi erbjuder dessutom olika hälsobefrämjande aktiviteter för att förbättra hälsa och välbefinnande för de kvinnor och barn som bor hos oss.

 

Vi tillhandahåller även rengöringsprodukter, handdukar och sängkläder.

 

Våra boenden är utrustade med skalskydd, direktlarm, övervakningskameror, glaskross-sensorer, fönster- och dörrsensorer samt inbrotts-säkra dörrar.

 

Telefon: 0455-188 03

info@kvinnojourenkarlskrona.se

Skepparegatan 18B

371 30 Karlskrona

Viktiga kontakter:

Polisen : 112

Kvinnofridslinjen tel: 020-50 50 50

Verksamhetsansvarig:

Ulrika Bodin

ulrika@kvinnojourenkarlskrona.se

Webb av: dingrafiker.se

Karlskrona Kvinnojour erbjuder skyddad bostad för kvinnor och medföljande barn. I ett av våra boende tar vi emot husdjur.

 

Varje kvinna och eventuella medföljande barn, bor i egen lägenhet. Våra lägenheter är trivsamt och hemtrevligt inredda för att så långt det är möjligt ge känslan av ett familjärt hem. Våra lägenheter innehåller ett stort utbud av böcker, filmer och leksaker.

 

Vi erbjuder våra boende:

 

Kontinuerliga stödsamtal och kvalificerade samtal.

Kontinuerlig kontakt med familjestödjare/barnpedagog.

Hjälp med myndighetskontakter, genomförandeplan för vistelsen, medföljning till olika myndigheter (ex. polis, sjukhus, advokat), barnpassning med mera.

 

Vi erbjuder olika hälsobefrämjande aktiviteter för att förbättra hälsa och välbefinnande för de kvinnor och barn som bor hos oss.

Vi tillhandahåller även rengöringsprodukter, handdukar och sängkläder.

 

Alla våra boenden är utrustade med skalskydd, direktlarm, övervakningskameror, glaskross-sensorer, fönster- och dörrsensorer samt inbrotts-säkra dörrar.