Swish:

123 676 52 42

Vardagar 8-17: 0455-188 03

info@kvinnojourenkarlskrona.se

Skepparegatan 18B, 371 30 Karlskrona

Vi motsätter oss all form av diskriminering på grund av kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet och trosuppfattning

Organisationen

Org nr: 835001-3093

 

Ordförande:

Mariana Ridell Bremgård

 

Vice Ordförande:

Kerstin Arnesson

 

Kassör:

Gun Svensson

Sekreterare:

Marie Aurell

 

Ledamot:

Dan Lundkvist

 

Suppleant:

Emma Stjernlöf

 

Suppleant:

Hanne Vest

 

Adjungerande:

Ulrika Bodin

 

Kvinnojouren Karlskrona är en ideell förening som bildades 1983. Det högsta beslutande organet är årsmötet. Vid årsmötet väljs styrelse, vidare fastslås verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse samt verksamhetsplan för nästkommande år. Kvinnojouren Karlskrona arbetar utifrån ett feministiskt grundperspektiv präglat av respekt för alla människors lika värde. Vi är medlem och ansluten till Unizon och vi arbetar utifrån deras vision, att verka för ett jämställt samhälle fritt från våld.

 

Kvinnojouren Karlskrona har fyra huvuduppgifter. De mest dominerande och viktigaste är att ge stöd och skydd till våldsutsatt kvinnor och medföljande barn i skyddat boende och i öppen verksamhet. Kvinnojourens två andra uppgifter är arbete med kunskapsspridning och opinionsbildning utifrån en kunskap om våld, genus och makt.

Telefon: 0455-188 03

info@kvinnojourenkarlskrona.se

Skepparegatan 18B

371 30 Karlskrona

Viktiga kontakter:

Polisen : 112

Kvinnofridslinjen tel: 020-50 50 50

Verksamhetsansvarig:

Ulrika Bodin

ulrika@kvinnojourenkarlskrona.se

Webb av: dingrafiker.se

Kvinnojouren Karlskrona är en ideell förening som bildades 1983. Det högsta beslutande organet är årsmötet. Vid årsmötet väljs styrelse, vidare fastslås verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse samt verksamhetsplan för nästkommande år. Kvinnojouren Karlskrona arbetar utifrån ett feministiskt grundperspektiv präglat av respekt för alla människors lika värde. Vi är medlem och ansluten till Unizon och vi arbetar utifrån deras vision, att verka för ett jämställt samhälle fritt från våld.

 

Kvinnojouren Karlskrona har fyra huvuduppgifter. De mest dominerande och viktigaste är att ge stöd och skydd till våldsutsatt kvinnor och medföljande barn i skyddat boende och i öppen verksamhet. Kvinnojourens två andra uppgifter är arbete med kunskapsspridning och opinionsbildning utifrån en kunskap om våld, genus och makt.

Kvinnojouren Karlskrona är en ideell förening som bildades 1983. Det högsta beslutande organet är årsmötet. Vid årsmötet väljs styrelse, vidare fastslås verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse samt verksamhetsplan för nästkommande år. Kvinnojouren Karlskrona arbetar utifrån ett feministiskt grundperspektiv präglat av respekt för alla människors lika värde. Vi är medlem och ansluten till Unizon och vi arbetar utifrån deras vision, att verka för ett jämställt samhälle fritt från våld.

 

Kvinnojouren Karlskrona har fyra huvuduppgifter. De mest dominerande och viktigaste är att ge stöd och skydd till våldsutsatt kvinnor och medföljande barn i skyddat boende och i öppen verksamhet. Kvinnojourens två andra uppgifter är arbete med kunskapsspridning och opinionsbildning utifrån en kunskap om våld, genus och makt.