Swish:

123 676 52 42

Vardagar 8-17: 0455-188 03

info@kvinnojourenkarlskrona.se

Skepparegatan 18B, 371 30 Karlskrona

Vi motsätter oss all form av diskriminering på grund av kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet och trosuppfattning

Vem ska jag kontakta vid misstanke om våld i nära relation

 

Polisen

Akut: 112 eller 114 14

https://polisen.se/Kom-till-oss/

 

Polisens informationssida om brott i nära relationer.

Brott i nära relationer – utsatt

 

Vid våld i nära relation

Socialtjänsten Karlskrona, telefon: 0455-304390

Vid akuta ärenden efter kontorstid då Socialtjänsten måste medverka ringer du Sydostjouren på telefon 020-45 39 00.

https://www.karlskrona.se/omsorg-och-stod/barn-och-familj/vald-i-nara-relation/

 

Kvinnofridslinjen

020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss. Vi har öppet dygnet runt och du ringer oss gratis oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

http://kvinnofridslinjen.se/

 

Nationella stödtelefonen för hedersförtryck

Är du yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och konsultation i situationer där ett barn eller ungdom är utsatt, eller som du misstänker riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck, våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning? Syftet med stödtelefonen är att stötta aktuella aktörer så att, i förlängningen, utsatta barn, unga och vuxna ska få det stöd och skydd som de har behov av och rätt till.

Ring telefonnummer: 010-223 57 60

Telefonen är bemannad helgfria vardagar, måndag till fredag, kl. 09:00-16:00.

http://www.hedersfortryck.se/

 

Somaya

020- 81 82 83

Kvinno -och tjejjour på många olika språk

http://www.somaya.se/

 

Tjejjouren Tindra

https://tjejjouren.se/karlskrona

 

Brottsofferjouren

http://www.brottsofferjouren.se/

 

 

Vem ska jag kontakta vid misstanke om att ett barn far illa?

Du kan välja att vara anonym när du ringer.

 

Orosanmälan för barn

Socialtjänsten Karlskrona, telefon: 0455-304309

OBS! Efter kontorstid nås socialjouren via polis 114 14

 

Bris

Arbetar för att förbättra barn och ungas villkor och rättigheter.

Stödjer barn och unga via telefon, mejl och chatt.

https://bris.se/

 

Unizon

Samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

http://unizon.se/

 

RFSL

Har bedrivit en brottsofferjour sedan 1998. Målgruppen är hbtq-personer som blivit utsatta för kränkningar, hot och våld. Ibland handlar det om brottsliga handlingar, men det behöver inte göra det. Även anhöriga och vänner till våldsutsatta hbtq-personer är välkomna samt personer som i sitt yrke möter utsatta hbtq-personer.

http://www.rfsl.se/brottsoffer/

 

För män

 

Rikskriscentrum

En riksorganisation för professionellt behandlingsarbete mot våld i nära relationer.

Rikskriscentrums medlemsorganisationer är professionella verksamheter som arbetar med våld i nära relationer, män i kris och mäns våld mot kvinnor. Medlemsorganisationerna är kriscentra för män, mansmottagningar och integrerade mottagningar för våldsutsatta och våldsutövare oavsett kön samt för barn som har upplevt våld.

http://www.rikskriscentrum.se/

 

 

 

Telefon: 0455-188 03

info@kvinnojourenkarlskrona.se

Skepparegatan 18B

371 30 Karlskrona

Viktiga kontakter:

Polisen : 112

Kvinnofridslinjen tel: 020-50 50 50

Verksamhetsansvarig:

Ulrika Bodin

ulrika@kvinnojourenkarlskrona.se

Webb av: dingrafiker.se