Swish:

123 676 52 42

Vardagar 8-17: 0455-188 03

info@kvinnojourenkarlskrona.se

Skepparegatan 18B, 371 30 Karlskrona

Vi motsätter oss all form av diskriminering på grund av kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet och trosuppfattning

ENGAGERA DIG IDEELLT

För att bli volontär behöver du genomgå vår grundutbildning, som är kostnadsfri. Efter genomförd och godkänd grundutbildning

erbjuds även handledning internt tillsammans med andra volontärer. Alla som engagerar sig i jouren erlägger tystnadslöfte

och ska inkomma med belastningsregister ifrån polisen. Viktiga egenskaper är empati, lyhördhet, kreativitet och ett positivt tankesätt.

 

Exempel på uppgifter volontärer kan utföra:

Arbeta som kontaktperson till kvinnor och barn i boendet, vilket kan innebära att vara ett stöd över telefon, stöd under en eventuell rättsprocess, hjälpa barnen med läxläsning och andra aktiviteter som kan bryta isoleringen i boendet.

Arbeta opinionsbildande för att sprida information om våldsproblematik och marknadsföra kvinnojourens verksamhet och värdegrund.

 

Vill du veta mer och/eller anmäla ditt intresse till att bli volontär? Välkommen att skicka en intresseanmälan där du berättar lite

kort om dig själv och varför du vill engagera dig i jouren till: info@kvinnojourenkarlskrona.se

 

Bli stödmedlem

150 kr per år eller ge ett valfritt bidrag.

Maila ditt intresse till info@kvinnojourenkarlskrona.se

 

Bli stödföretag

1500 kr per år. Som stödföretag lägger vi företagets

logga på vår hemsida och vi erbjuder föreläsning om våld i

nära relationer på er arbetsplats.

Maila ditt intresse till info@kvinnojourenkarlskrona.se

 

GÅVOR

Varje gåva är ovärderlig i arbetet med att hjälpa kvinnor och barn till ett liv fritt från våld!

 

Swisha en gåva till 123 676 52 42

 

Överför valfri gåva till Bankgiro: 5310-9377

 

Får vi tacka för ert stöd?

 

Om vi får, vill vi gärna lägga upp er på vår hemsida.

Då lägger vi till dig under vår rubrik STÖDFÖRETAG på vår hemsida.

 

 

 

Telefon: 0455-188 03

info@kvinnojourenkarlskrona.se

Skepparegatan 18B

371 30 Karlskrona

Viktiga kontakter:

Polisen : 112

Kvinnofridslinjen tel: 020-50 50 50

Verksamhetsansvarig:

Ulrika Bodin

ulrika@kvinnojourenkarlskrona.se

Webb av: dingrafiker.se