Tjänsten som verksamhetschef

Anställningens omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning efter provanställning i 6 månader
Tillträde: Efter överenskommelse
Löneform: Månadslön
Arbetstid: I huvudsak dagtid men viss kvälls-, helg- och jourtjänstgöring ingår

Om jobbet
Kvinnojouren Karlskrona är en ideell förening där du får möjlighet att arbeta utifrån visionen ”ett jämställt samhälle fritt från våld och förtryck”. Vi erbjuder stöd och skydd till kvinnor och deras barn, som utsatts för våld i nära relation. Kärnan i verksamheten är våra skyddade boenden, där vi stöttar kvinnor i att börja bygga upp sina nya liv. Vi har även en öppen verksamhet dit vem som helst kan vända sig, samt arbetar med prevention och bedriver opinionsbildning. Kvinnojouren Karlskrona är en liten arbetsplats, där den ena dagen inte är den andra lik. Litenheten innebär stor frihet och korta beslutsvägar. Alla i teamet behöver vara flexibla, prestigelösa och beredda att gå in i varandras uppdrag när det behövs. Vi söker nu en verksamhetschef för att leda och tillsammans med övriga medarbetare vidareutveckla vår livsviktiga verksamhet. Att arbeta vid en kvinnojour handlar i grunden om engagemang, flexibilitet och lyhördhet. Arbetsuppgifterna är varierande och det är en fördel med en bred erfarenhet och kompetens. Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för Kvinnojouren Karlskronas löpande verksamhet. Du har budget- och personalansvar, samt arbetsmiljöansvar på delegation från styrelsen och stor frihet att inom dessa ramar fatta beslut inom verksamheten. Du arbetar också själv i verksamheten. Eftersom arbetet inom Kvinnojouren kräver samarbete mellan många olika delar av samhället, är en viktig del av ditt arbete att skapa goda relationer och samarbetsarenor med andra relevanta aktörer.

Dina kvalifikationer
Vi tror att du är socionom eller har annan högskoleutbildning inom socialt arbete eller beteendevetenskap, samt några års arbetslivserfarenhet från socialt arbete, gärna från socialtjänsten.
Du har också erfarenhet av att vara chef med helhetsansvar för verksamhet.
Dina styrkor i ledarskapet ska finnas i att du skapar ett positivt arbetsklimat och att du leder och motiverar medarbetarna för att nå gemensamma mål.
Du trivs med varierade arbetsuppgifter där en dag kan innehålla både stödsamtal med kvinnor, budgetarbete och en föreläsning om våld för en skolklass. Du står bakom föreningens feministiska värderingar och vision om ett jämställt samhälle fritt från våld och förtryck.
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, vana vid administrativ hantering och god kunskap om Officepaketet.
Stor vikt kommer att läggas vid social kompetens, god samarbetsförmåga samt personlig lämplighet.
Du behöver ha körkort.

Övrigt
Anställda vid Kvinnojouren Karlskrona erbjuds kompetensutveckling, professionell
handledning samt friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.

Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Välkommen med din ansökan innehållande personligt brev och CV senast den 2022-05-22 till jobb@kvinnojourenkarlskrona.se

Om du har några frågor så kontakta styrelsens ordförande Katarina Skantze Mansnérus på 0708-195580 eller tf verksamhetschef Daniela Bezner 0738-218803. Du kan även läsa mer om oss på kvinnojourenkarlskrona.se

Intervjuer kommer att genomföras löpande under ansökningstiden

Vid akuta ärenden – ring 112