Familjesamordnare

Tjänsten som familjesamordnare

 • Sysselsättningsgrad: 100%
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning efter provanställning i 6 månader
 • Tillträde: Efter överenskommelse
 • Löneform: Månadslön
 • Arbetstid: I huvudsak förlagd till dagtid, viss kväll-, helg- och jourtjänstgöring ingår 

Som familjesamordnare ansvarar du för att verksamheten vid föreningens skyddade boende håller en hög kvalitet och att arbetet bedrivs utifrån externa och interna riktlinjer samt lagstiftning. Du ansvarar för kvinnan och barnen vid det skyddade boendet genom hela processen från placering till utskrivning. Du arbetar med stödinsatser av olika slag och i det ingår att delta vid möten med socialtjänst, polis, åklagare och andra samhällsinstitutioner. I kvinnojourens öppna verksamhet arbetar du med rådgivande samtal, kvalificerade samtal samt riskhanteringssamtal. Kunskapsspridning och opinionsbildning om våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor samt planering och genomförande av mindre event är också arbetsuppgifter som ingår.

Önskvärda kvalifikationer

Att arbeta vid en kvinnojour handlar i grunden om engagemang, flexibilitet och lyhördhet. Då arbetsuppgifterna är varierande är det är viktigt med såväl djup som bred erfarenhet och kompetens.

 • Du står bakom föreningens feministiska värderingar och vision om ett jämställt samhälle fritt från våld och förtryck 
 • Du är socionom eller har högskoleutbildning inom socialt arbete/beteendevetenskap, som arbetsgivaren bedömer likvärdig
 • Du har minst två års arbetslivserfarenhet, helst från socialt arbete eller liknande
 • Du har erfarenhet av att arbeta med barn inom socialtjänsten, BUP eller som kurator inom grundskolan
 • Du trivs med att arbeta självständigt och att samarbeta i grupp
 • Du är ansvarsfull och uppnått en personlig mognad, som gör att du är trygg i dig själv och kan sätta tydliga gränser 
 • Du har ett öppet förhållningssätt till andra människor. Som person är du lugn, kreativ och lösningsfokuserad
 • Du tar självständigt ansvar för att planera, prioritera, strukturera och genomföra ditt eget arbete
 • Körkort är ett krav 

Meriterande är

 • Utbildning i socialtjänstlagen (SoL) och socialdokumentation
 • Kunskap och erfarenhet av att genomföra kvalificerade samtal
 • Kunskap och erfarenhet av att genomföra samtal med barn utifrån Trappan, KIBB eller Tejping
 • Utbildning i manualer såsom Freda, Patriark och/eller Sara
 • Kunskap om och erfarenhet från idéburen sektor 
 • Utbildning i genusvetenskap och våld i nära relationer
 • Kunskap om hedersrealterat våld 
 • Erfarenhet av att möten med människor som har olika kulturella bakgrunder
 • Språkkunskaper utöver svenska

Övrigt

Våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor är ett kunskapsintensivt område, så anställda ges goda möjligheter till kompetensutveckling i form av externa och interna utbildningar, seminarier och konferenser.  Som anställd får du regelbunden professionell handledning samt friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.

Om du har några frågor så kontakta Daniela Bezner telefon: 0738-218803 daniela@kvinnojourenkarlskrona.se

Du kan även ta kontakt med kvinnojourens ordförande Kerstin Arnesson, telefon. 0733 -800144.

Din ansökan ska innehålla

 • Personligt brev
 • CV
 • Referenser lämnas vid begäran

Intervjuer kan komma att genomföras löpande under ansökningstiden.

Ansökan skickas senast den 2022-01-28 till jobb@kvinnojourenkarlskrona.se

Vid akuta ärenden – ring 112