Familjesamordnare

Tjänsten som familjesamordnare

Som familjesamordnare ansvarar du för att verksamheten vid föreningens skyddade boende håller en hög kvalitet och att arbetet bedrivs utifrån externa och interna riktlinjer samt lagstiftning. Du ansvarar för kvinnan och barnen vid det skyddade boendet genom hela processen från placering till utskrivning. Du arbetar med stödinsatser av olika slag och i det ingår att delta vid möten med socialtjänst, polis, åklagare och andra samhällsinstitutioner. I kvinnojourens öppna verksamhet arbetar du med rådgivande samtal, kvalificerade samtal samt riskhanteringssamtal. Kunskapsspridning och opinionsbildning om våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor samt planering och genomförande av mindre event är också arbetsuppgifter som ingår.

Önskvärda kvalifikationer

Att arbeta vid en kvinnojour handlar i grunden om engagemang, flexibilitet och lyhördhet. Då arbetsuppgifterna är varierande är det är viktigt med såväl djup som bred erfarenhet och kompetens.

Meriterande är

Övrigt

Våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor är ett kunskapsintensivt område, så anställda ges goda möjligheter till kompetensutveckling i form av externa och interna utbildningar, seminarier och konferenser.  Som anställd får du regelbunden professionell handledning samt friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.

Om du har några frågor så kontakta Daniela Bezner telefon: 0738-218803 daniela@kvinnojourenkarlskrona.se

Du kan även ta kontakt med kvinnojourens ordförande Kerstin Arnesson, telefon. 0733 -800144.

Din ansökan ska innehålla

Intervjuer kan komma att genomföras löpande under ansökningstiden.

Ansökan skickas senast den 2022-01-28 till jobb@kvinnojourenkarlskrona.se

Vid akuta ärenden – ring 112