barn som upplever våld

Vid Kvinnojouren Karlskrona ses och behandlas varje barn som unika individer med egna behov, önskemål och rättigheter.

Enligt Rädda Barnen lever vart tionde barn i Sverige med en mamma som utsätts för våld och vart 20:e barn upplever våld ofta. Barn är särskilt utsatta eftersom våldet sker i deras hem och utövas av någon som de är beroende av och har känslomässiga band till. Barn som lever i familjer med  hot och våld är ofta rädda och de lever med en ständig oro och beredskap. De kan även känna skuld och skam för att de inte kan förhindra våldet eller att  våldet är deras fel.  

Studier visar att barn som utsätts för våld i högre grad riskerar att senare i livet utsättas för och/eller utsätta andra för våld.

”Jag hade alltid en klump i magen och jag var ofta rädd för vad som skulle hända. Det var ungefär som att leva på ett minfält…"

Citat från tonårspojke som bott på Kvinnojouren Karlskronas skyddade boende

Stöd till barn & unga

Kvinnojouren Karlskrona erbjuder stöd- och bearbetande samtal till barn och unga som bevittnat våld i familjen och/eller själva varit utsatta för våld. Samtalen  individanpassas utifrån barnets behov, ålder och mognad. Vi använder bland annat samtalsmetoderna “Trappan” och “Tejping”.

Vid akuta ärenden – ring 112