Strategi när du lämnar en våldsam partner / familjemedlem

Är du i en relation där det förekommer hot eller våld?  Se till att ha en plan klar så att du alltid har någonstans att ta vägen i en akut situation.

Ta kontakt med någon som kan hjälpa dig att komma till ett säkert ställe; socialtjänsten, polisen, kvinnojouren eller någon du litar på, såsom en granne eller vän. Planera även för barnens säkerhet.

Var väl förberedd och se till att du får med dig viktiga saker när du lämnar din partner. 

Viktigt att ta med när du lämnar hemmet

Några råd

Vid en akut situation 

Känner du oro för någon i din närhet

Vid akuta ärenden – ring 112