Information om skydd

Kontaktförbud

Trygghetslarm

Hos polisen kan du ansöka om trygghetslarm.

Skyddade personuppgifter

Skyddade personuppgifter innebär exempelvis att ditt namn och din adress skyddas i folkbokföringsregistret. I vanliga fall är uppgifterna i det svenska folkbokföringsregistret offentliga. För vidare information ta kontakt med Skatteverket.

Dolt telefonabonnemang

Ansökan om dolt abonnemang gör du hos din teleoperatör. Villkor för dolt abonnemang är att du har en spärrmarkering från skatteverket.

Vid akuta ärenden – ring 112