Stöd

Är du utsatt för kränkningar, hot eller våld? Känner du dig rädd eller kontrollerad i din relation eller av din familj? Det finns stöd och skydd att få. 

Kvinnojouren Karlskrona erbjuder samtalsstöd, praktiskt stöd, juridisk rådgivning, hjälp med myndighetskontakter, samtalsgrupp och chatt till dig som utsatts för våld.  Vi erbjuder även skyddat boende i samverkan med socialtjänst.

Samtalstöd

Vi erbjuder stödsamtal och behandlande samtal för bearbetning av upplevt våld.  Du kan få samtalsstöd i en akut kris men även få hjälp med att bearbeta våld som du har varit utsatt för tidigare.

Praktiskt stöd

Kvinnojouren Karlskrona hjälper dig vid behov att ta kontakt med polis, advokat, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Vi har även möjlighet att ge stöd  i möten med myndigheter men även i frågor av praktisk karaktär. 

Samtalsgrupp

Kvinnojouren Karlskrona erbjuder samtal i grupp till kvinnor som utsatts för  hot våld eller hedersförtryck.

Syftet är att skapa möjlighet för erfarenhetsutbyte med andra kvinnor som upplevt våld i nära relationer samt att öka kunskapen om våldets  negativa konsekvenser. Ytterligare ett syfte är att tillsammans arbeta med nyorienteringsprocessen mot ett liv fritt från våld. 

Deltagarna avger tystnadslöfte, vilket innebär att det som sägs i samtalen stannar inom gruppen. 

Chatt

Behöver du någon att tala med så är vår stödtelefon öppen  men du kan även välja att chatta med oss. Du kan alltid vara anonym och vi har tystnadsplikt.
Vi har en chatt för Kvinnojouren och en chatt för ungdomsjouren.

Vår chatt är öppen följande tider:

Kvinnojouren Karlskrona chatt
Måndagar klockan 18:00-20:00

Ungdomsjouren Karlskrona chatt
Måndagar klockan 20:00-22:00

Chatta med Kvinnojouren

Chatta med ungdomsjouren

Vid akuta ärenden – ring 112