Stöd

Är du utsatt för kränkningar, hot eller våld? Känner du dig rädd eller kontrollerad i din relation eller av din familj? Det finns stöd och skydd att få. 

Kvinnojouren Karlskrona erbjuder samtalsstöd, praktiskt stöd, juridisk rådgivning, hjälp med myndighetskontakter, samtalsgrupp och chatt till dig som utsatts för våld.  Vi erbjuder även skyddat boende i samverkan med socialtjänst.

Samtalstöd

Vi erbjuder stödsamtal och behandlande samtal för bearbetning av upplevt våld.  Du kan få samtalsstöd i en akut kris men även få hjälp med att bearbeta våld som du har varit utsatt för tidigare.

Telefon, mejl eller chatt

Behöver du någon att prata med så är vår stödtelefon öppen vardagar 08:00-17:00, telefon 0455-188 03. Du kan även mejla info@kvinnojourenkarlskrona.se.

Vissa dagar har vi även vår chatt öppen, dag och tid syns här nedanför.
Du kan alltid vara anonym och vi har tystnadsplikt. 

Kvinnojourens chatt är öppen följande tider

Kvinnojouren Karlskrona chatt
Måndagar klockan 18:00-20:00

Ungdomsjourens chatt är öppen följande tider

Ungdomsjouren Karlskrona chatt
Måndagar klockan 14:00-16:00

Vid akuta händelser ring alltid 112

 

Samtalsgrupp

Kvinnojouren Karlskrona erbjuder samtal i grupp till kvinnor som utsatts för  hot våld eller hedersförtryck.

Syftet är att skapa möjlighet för erfarenhetsutbyte med andra kvinnor som upplevt våld i nära relationer samt att öka kunskapen om våldets  negativa konsekvenser. Ytterligare ett syfte är att tillsammans arbeta med nyorienteringsprocessen mot ett liv fritt från våld. 

Deltagarna avger tystnadslöfte, vilket innebär att det som sägs i samtalen stannar inom gruppen. 

Praktiskt stöd

Kvinnojouren i Karlskorna hjälper dig vid behov att ta kontakt med polis,  advokat, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Vi har även möjlighet att ge stöd i möten med myndigheter men även i frågor av praktisk karaktär.

Vid akuta ärenden – ring 112