Öppen verksamhet

Du som upplevt våld är varmt välkommen till en tillåtande och omtänksam miljö. Verksamheten riktar sig till kvinnor 18 år och uppåt. Vi som arbetar här har tystnadsplikt.

Kunskapsspridning

För att öka kunskapsspridningen om mäns våld och våld i nära relation erbjuder kvinnojouren Karlskrona föreläsningar och workshops för arbetsplatser, skolor, myndigheter, politiker, föreningar m.m. 

Vår ambition är att varje föreläsning skräddarsys efter målgruppens behov och uppdragsgivarens önskemål.

Vanligt förekommande teman är:

Kontakta oss

Kontakta oss för ett samtal kring upplägg och utformning info@kvinnojourenkarlskrona.se eller ring på telefon 0455 – 188 03

Vid akuta ärenden – ring 112