Projekt i jämställdhetsarbete

Definierar du dig som man och är du intresserad av att bidra i Kvinnojourens jämställdhetsarbete?

Under hösten 2023 kommer Kvinnojouren Karlskrona att genomföra ett projekt som syftar till att engagera män till att ta ställning i frågan om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra samt att uppmuntra män att våga vara drivande och medverka i förändringsarbetet.

Kvinnojouren Karlskrona erbjuder 5 utbildningstillfällen á 2 h med välutbildad och professionell personal där vi diskuterar våldets mekanismer, samhällsstrukturer, normer och konsekvenser. Handledning ges kontinuerligt under perioden och en möjlighet att träffa likasinnade och skapa nätverk. Samtliga deltagare kommer dessutom att erbjudas att gå Unizons grundutbildning kostnadsfritt.

Datum:
Utbildningstillfällena är planerade 

  • 5/10
  • 19/10
  • 2/11
  • 16/11
  • 10/11

Tid: 16:00-18:00
Plats: Norra Kungsgatan 10, Karlskrona.

För att delta i projektet ska du identifiera dig som man, ha feministiska grundvärderingar/intresse för frågan, och genomföra två informationstillfällen i ditt nätverk under projekttiden.

Är du intresserad av att delta i projektet mejla din intresseanmälan till info@kvinnojourenkarlskrona.se

Vi genomför intervjuer löpande. Sista ansökningsdag är 30 september 2023.

För att delta kräver vi registerutdrag.

Kunskapsspridning

För att öka kunskapsspridningen om mäns våld och våld i nära relation erbjuder kvinnojouren Karlskrona föreläsningar och workshops för arbetsplatser, skolor, myndigheter, politiker, föreningar m.m. 

Vår ambition är att varje föreläsning skräddarsys efter målgruppens behov och uppdragsgivarens önskemål.

Vanligt förekommande teman är:

Kontakta oss

Kontakta oss för ett samtal kring upplägg och utformning info@kvinnojourenkarlskrona.se eller ring på telefon 0455 – 188 03

Vid akuta ärenden – ring 112