Oro för närstående 

Att ana eller misstänka att någon i din närhet kan vara utsatt för våld skapar ofta frustration. Du kanske har en önskan om att hjälpa till men känner dig osäker på hur du kan agera och ge stöd. Som medmänniska kan du göra skillnad! Det viktigaste är att du vågar fråga och bry dig. 

Du som anhörig, vän, kollega, yrkesverksam eller medmänniska är välkommen att kontakta oss för samtalsstöd, rådgivning och information. Du kan vara anonym i kontakten med oss om du vill och det är helt kostnadsfritt. 

Om det framkommer att barn far illa, råder anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen.

Om någon du känner är utsatt för våld

Vid akuta ärenden – ring 112