För barn & unga

Kvinnojouren Karlskrona arbetar våldsförebyggande genom att erbjuda gruppsamtal och föreläsningar som syftar till att förändra stereotypa könsroller och attityder samt utmana relationen manlighet och våld. 

Vi arbetar utifrån Machofabriken som är ett metodmaterial för praktiskt arbete för jämställdhet och mot våld. Fokus ligger på normer för manlighet och hur de påverkar oss alla. Deltagarna får genom filmer, interaktiva övningar och samtal möjligheten att reflektera kring exempelvis vänskap och relationer, sexuella trakasserier, samtycke, våld och ungas utsatthet på nätet. 

Vi kommer gärna till er skola, fritidsgård, idrottsförening eller annan verksamhet där unga finns för att lyfta och diskutera dessa frågor.

Kontakta oss

Kontakta oss för ett samtal kring upplägg och utformning info@kvinnojourenkarlskrona.se eller ring på telefon 0455 – 188 03

Om Machofabriken

Machofabriken är ett metodmaterial för praktiskt arbete för jämställdhet och mot våld tillsammans med unga. Fokus ligger på normer för manlighet och hur de påverkar oss alla. Filmerna och övningarna erbjuder verktyg att utforska och reflektera kring förväntningar, attityder och begränsningar utifrån destruktiva könsroller.

Vid akuta ärenden – ring 112