Föreläsningar

För att öka kunskapsspridningen om mäns våld och våld i nära relation erbjuder kvinnojouren Karlskrona kostnadsfria föreläsningar och workshops för arbetsplatser, skolor, myndigheter, politiker, föreningar m.m.

Vid akuta ärenden – ring 112