GDPR – så hanterar vi personuppgifter

Den privata integriteten är viktig för oss. Här finner du mer information om hur Kvinnojouren Karlskrona hanterar personuppgifter enligt GDPR.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Kvinnojouren Karlskrona är personuppgiftsansvarig för organisationens behandling av dina personuppgifter. Du kan när som helst vända dig till oss om du har frågor eller funderingar om hur vi behandlar dina personuppgifter.

STÖDSÖKANDE HOS KVINNOJOUREN KARLSKRONA
Den privata integriteten är viktig för oss. För personer som söker stöd hos Kvinnojouren Karlskrona råder alltid tystnadsplikt. Den stödsökandes anonymitet ska skyddas och vi värnar om den stödsökandes integritet och självbestämmande.

Kvinnojouren Karlskrona sparar ingen information om stödsökande. Alla kvinnor har rätt att vara anonyma när de söker sig till oss.

MEDLEMMAR/STÖDMEDLEMMAR
Kvinnojouren Karlskrona har i och med ditt medlemskap vissa uppgifter om dig. Vi har din adress, telefonnummer, e-postadress. Vi använder medlemsregistret för att informera er om vår verksamhet, bjuda in till informationsmöten, årsmöte och liknande. Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part. Vi har skyldighet att, om du så önskar, berätta för dig vad vi har för uppgifter, varför vi har dessa uppgifter, vilka som har tillgång till dem, hur de förvaras och hur vi använder dem.

För att vi ska kunna erbjuda t.ex. volontärutbildningar och event behöver vi behandla personuppgifter. När du söker till en volontärutbildning på vår hemsida, kontaktar oss eller anmäler dig till ett evenemang tillhandahåller du dina personuppgifter till oss. Personuppgifterna består av namn, e-postadress, telefonnummer, ansökningshandlingar och bostadsadress.

UPPGIFTER TILL DATAINSPEKTIONEN
Om du anser du att vår personuppgiftshantering gått felaktigt till kan du anmäla detta till datainspektionen antingen via telefon på 08-657 61 00 eller per e-post till datainspektionen@datainspektionen.se.

Vid akuta ärenden – ring 112