personal

På Kvinnojouren Karlskrona arbetar socionomer, beteendevetare, socialpedagog och barnombud. På dagtid finns kuratorer på plats. Personalen har gedigen erfarenhet av socialt arbete inom såväl hälso- och sjukvården som socialtjänsten, skolväsendet och kriminalvårdens samtliga verksamhetsgrenar samt från barnrättsorganisationen Maskrosbarn.

Personalen har för övrigt spetskompetensen inom samtal och krisstöd för barn, vuxna och familjer i utsatta livssituationer, kris- och traumabearbetning, utredningsarbete och arbete med våld i nära a relationer, hedersrelaterad problematik och skyddsarbete. Kvinnojouren Karlskrona är HBTQ-certifierade.

Vid akuta ärenden – ring 112